Introduktion

Välkommen till SAILSetc:s hemsida!

Vi är en av de största leverantörerna av radioseglingprodukter. Vårt sortiment är inriktat på de fyra internationella klasserna – One Metre, Marblehead, Ten Rater och A Class – vilka administreras av International Radio Sailing Association, IRSA. Våra produkter passar dock även, eller går att anpassa, till många av de andra radioseglingsklasserna som kappseglas runt om i världen. Vår specialistkunskap inom radiosegling gör att vi kan att konstruera, utveckla, tillverka och tillhandahålla produkter som är idealiska för sina användningsområden.

Förutom produkter avsedda för de största internationella radioseglingsklasserna tillverkar vi också modellsegel för vindtunnelstester och för seglande modeller av fullskaleprojekt. Detta innefattar uppdrag bundna av sekretesavtal och för America's Cup-projekt. Vi åtar oss även gärna att konstruera radioseglingsbåtar för specialändamål som konsultuppdrag.

Vi tillverkar skrovbihang och skrov för tanktestmodeller samt utför konstruktions- och utvecklingsarbeten på konsultbasis för andra tillverkare som behöver hjälp inom radioseglingsområdet.

Vi beklagar att vår hemsida enbart är på Engelska. Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta oss per e-post, fax eller telefon.

E-post: sales@sailsetc.com
Fax: +44 1376 571 437
Tel: +44 1376 570 583

© 2019 SAILSetc Ltd